Skrevet af Spirekassen 30 aug 2023 08:43

Genbrug muld til vinterdyrkning

Du har sikkert allerede fornemmet, at efteråret er på vej. De lyse sommeraftner er knap så lyse længere. Drivhusets tomater er længe om at modne, og der er dug på drivhusglasset. Efteråret er begyndt!

Hvis du ikke har prøvet at vinterdyrke i dit drivhus, skal du bestemt prøve det. Det er ganske simpelt. Bare fordi vinteren er på vej, behøver din dyrkning ikke at være slut. Du skal blot dyrke mere kuldetålende ting end om sommeren.

Du får sikkert plantesække eller anden plantemuld fra sommerens dyrkning i overskud i løbet af efteråret. En del muld kan nemt genbruges til dyrkning om vinteren.

 

God kvalitet holder længst

Enhver muld, der dyrkes på, nedbrydes, og jordstrukturen vil langsomt forgå i takt med, at mulden komposterer. Man kan næsten med det blotte øje se, at mulden synker nogle centimeter årligt. Dette er på grund af naturlig nedbrydning. Det er bedst at genbruge plantemuld af en god kvalitet. En god kvalitet kendetegnes ved, at strukturen i mulden er stabil over længere tid. En stabil struktur er helt afgørende for vellykket plantedyrkning over flere sæsoner.

  • Jordstrukturen sikrer, at næringsstofferne er tilgængelige for planten.
  • Jordstrukturen sikrer også, der er ilt nok til planteroden kan ånde.
  • Jordstrukturen sikrer nok tilgængelig vand til planteroden.

Pris og kvalitet følger hinanden, når du i foråret indkøber plantemuld. Muld i en billig og dårlig kvalitet har det med at miste strukturen om sommeren. Billig plantemuld har altså ikke samme potentiale for genbrug, da de oftest kun er skabt til dyrkning i få måneder.

Genbrug af muld

Hvis du ikke dyrker i faste jordbede i drivhuset, er der en stor sandsynlighed for, at du dyrker i plantesække, krukker eller selvvandingskasser. Fælles for alle fire ting er, at en stor del af mulden kan genbruges. 

Hos Spirekassen har vi i årevis brugt den gamle muld fra sommerens dyrkning til vinterdyrkning. Når drivhusets tomater er fjernet, løsner vi mulden og fjerner de største planterødder. Mulden bliver herefter lagt i spirebakker og krukker. Herefter sår vi asiatisk kål, kuldetålende salater og cikorie mm. Det er et klimavenligt valg at genbruge og dyrke gennem vinteren.

Dyrkning i selvvandingskasser

Hvis du dyrker i selvvandingskasser, kan du bare forsætte. Skær de gamle tomatplanter, agurk, chili mm af ved roden. Lad plantesækken lægge på selvvandingskassen. Herefter skal du næsten ikke fortages dig mere. Så fx salatfrø rundt omkring de gamle rødder af tomat eller chili. Salatfrøene vil hurtigt spirer, og du kan nemt være selvforsynende med salat frem til årsskiftet. Hvis de rigtige sorter af salat vælges, og frøene sås i efteråret, vil planterne nemt kunne tilvænnes flere graders frost uden de store problemer. I efteråret- og i vinterperioden skal du ikke bruge selvvandingsfunktionen i kassen, men vande din salat oven fra.

pH- Værdien i grundbrugsmuld

De fleste muldtyper man køber, har en pH værdi 6. Mulden er det, man kalder ”let sur”. I løbet af en sommersæson med dyrkning forskydes pH- værdien ofte til en pH værdi på omkring pH 7 eller højere. Dette er helt normalt.

For at få pH- værdien ned igen til et niveau, som planterne elsker, bør du vande med regnvand gennem vinteren. Det meste regnvand er nemlig let surt altså med en lav pH-værdi. Mulden kommer med tiden i balance igen til gavn for din vinterdyrkning.

Vinterdyrkning har ikke brug for gødning

Det har ikke den store betydning om genbrugsmulden har højt indhold af næringsstoffer. Vinterdyrkning har nemlig ikke det store behov for gødning gennem vinterhalvåret. Her er det vigtigt at kende ”Minimumsloven” for plantevækst.

Minimumsloven

Den vækstfaktor, der er i minimum (underskud), begrænser udnyttelsen af de øvrige vækstfaktorer.

Vækstfaktorer er: Lys, vand, Co2, Ilt og næringsstoffer (vitaminer og mineraler).

Igennem hele vinteren har vi i underskud af lys og varme i det uopvarmede hobbydrivhus. Derfor vil vinterdyrkede planter aldrig få gavn af gødning. Planterne vil simpelthen ikke kunne udnytte de gode næringsstoffer, når lysmængden er en begrænsende faktor, og det er vinterkoldt.

 

Gode råd til genbrug af muld til vinterdyrkning
  • Genbrug god kvalitetsmuld
  • Vand med regnvand
  • Vand markant mindre end om sommeren
  • Gød ikke