Politik for dataetikIndledning
Denne politik er gældende for Juliana Drivhuse A/S, inkl. koncernselskaber.

Politik for dataetik beskriver Juliana Drivhuse A/S’s tilgang til god dataetik og de principper der er gældende for hvordan Juliana Drivhuse A/S behandler data etisk korrekt og ansvarligt.


Formål
Formålet med politikken er at beskrive Juliana Drivhuse A/S´s syn på dataetik og sikre gennemsigtighed i forhold til, hvordan Juliana Drivhuse A/S forholder sig til de data, som virksomheden opbevarer og behandler – herunder persondata.Principper for Juliana Drivhuse A/S’s dataetik


GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER
Det et Juliana Drivhuse A/S ´s værdi at værne om og beskytte de data der kommer i vores besiddelse, hvad enten det er persondata fra medarbejdere, kunder, leverandører og ansøgere eller andre former for data.


Juliana Drivhuse A/S ønsker at begrænse mængden af data mest muligt, så det kun omfatter data, der er nødvendig for at udvikle og drive virksomheden samt opfylde vores forpligtelser over for omverdenen.

Juliana Drivhuse A/S indsamler data for at sikre levering af produkter og for at kunne servicere kunder bedst muligt i tilfælde af reklamationer eller forespørgsler på specifikke ordrer.


Data indsamles via Juliana Drivhuse A/S’s samarbejdspartnere (butikker eller forhandlere) eller via en af vores brands hjemmesider. Som udgangspunkt vil data på privat- og erhvervskunder blive indsamlet i forbindelse med salg og levering af produkter. De data, som Juliana Drivhuse A/S anvender, kan både være af personhenførbar og ikke-personhenførbar karakter. Dette kan f.eks. være data som navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m.


Juliana Drivhuse A/S kan også benytte sig af en ekstern leverandør ifm. dataindsamling og -behandling. I de tilfælde hvor dataindsamling og -behandling indeholder personhenførbare data, og den pågældende leverandør er databehandler, eller Juliana Drivhuse A/S deler relevant data med en tredjepart (f.eks. transportør), vil der være indgået en databehandleraftale, som sikrer, at leverandøren udelukkende behandler de personhenførbare data efter gældende lovgivning og Juliana Drivhuse A/S’s instruks.


Data lagres så vidt muligt udelukkende i Juliana Drivhuse A/S’s interne systemer.

Ligeledes har Juliana Drivhuse A/S opbygget systemer og procedurer, der begrænser adgang til disse data, så det kun er de medarbejdere, der har behov for adgang til disse data, der rent faktisk kan tilgå dem.


Juliana Drivhuse A/S ønsker at kommunikere åbent om, hvordan selskabet håndterer og behandler persondata. På Juliana Drivhuse A/S ´s hjemmeside fremgår virksomhedens Persondatapolitik.


OPBEVARING AF DATA
Juliana Drivhuse A/S værner om sikkerheden ifm. de data de er i besiddelse af. Juliana Drivhuse A/S har derfor iværksat en række organisatoriske, tekniske og fysiske foranstaltninger for at beskytte data imod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang til disse.


VIDEREFORMIDLING AF DATA
Juliana Drivhuse A/S videresælger ikke data af nogen art. Det gælder persondata, data om kunder og leverandører samt andre typer af data.

Juliana Drivhuse A/S videregiver data til myndighederne, når Juliana Drivhuse er lovmæssigt forpligtiget til det, eller hvis det er en forudsætning for opfyldelsen af virksomhedens forpligtigelser i øvrigt.


DATABEHANDLERE
Juliana Drivhuse A/S har indgået databehandleraftaler med alle de databehandlere, som Juliana Drivhuse A/S gør brug af.


SLETNING AF DATA
Juliana Drivhuse A/S giver garanti på sine produkter, og til dette formål opretholder vi, indenfor en relevant periode, adgang til ikke-personhenførbare data, såsom navn, leveringsadresser, telefonnumre og email.
Kunder har ret til indsigt i, hvilke personlige data, Juliana Drivhuse A/S lagrer om dem og ret til at forlange disse data rettet eller slettet, såfremt data er ukorrekt, ufuldstændig eller irrelevant. Enhver kunde, som ønsker at udøve denne ret, skal kontakte kundeservice.


Ansvar og opfølgning
Direktionen er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af denne politik. Direktionen vurderer løbende og mindst en gang årligt, om politikken skal ajourføres.

Ved mistanke om brud på denne politik er hver enkel medarbejder ansvarlig for at rapportere dette til virksomhedens direktion eller virksomhedens whistleblowerordning.Denne politik er første gang udarbejdet den 12-04-2023 og senest ajourført den 24-01-2024