Skrevet af Spirekassen 27 jun 2023 08:50

Regnvandshygiejne

Sommeren er over os, og du skal dagligt vande dit drivhus. Postevand er dyrt, og måske du allerede har en regnvandstank til opsamling af regnvand eller er ved at skaffe dig én. Det giver rigtig god mening, for med klimaforandringerne falder der ca 25% mere nedbør om vinteren, end vi er vant til. Måden, det regner på om sommeren, har også forandret sig. Mængden af nedbør i sommerhalvåret er stort set den samme, som den altid har været, men måden, det regner på, er anderledes. Vi oplever langt oftere kraftige regnskyl med meget nedbør på én gang.

 

Regnvand er ikke bare vand

Regnvand og grundvand er to forskellige ting, og hvad vi kan anvende de to vandtyper til, er også forskellig. Det er vigtigt at kende til få og enkelte principper i din håndtering af regnvand, før du bruger vandet til vanding af dine grøntsager.

 

Der er ting, du bør vide

Under vandets vej fra skyerne til dit tag, møder vandet partikler fra atmosfæren. Fx forurening fra bilernes udstødning. Regnen møder taget, og fra taget til regntønden kommer regnvandet til at indeholde mere end frisk regnvand. Vand, der ender i din regnvandstønde, skal som udgangspunkt ikke opfattes som rent vand.

Ofte er dit tag algebegroet, fuglene klatter på taget og der er måske blyinddækninger i din tagkonstruktion. Måske er der zink på taget eller dit hus har zinktagrender. Under et regnvejr optager regnvandet altså uønskede partikler fra taget, der også ender i din regnvandstønde. Miljøministeriet anbefaler: Følgende steder bør du ikke opsamle regnvand:

  • Tage med ny bitumenbelægning (tagpap)
  • Græs-, mos- og stråtage
  • Kobbertage og kobbertagrender
  • Asbestholdige tage
  • Tage som er særlig udsat for forurening med fugleekskrementer

(Kilde: Facebook Fødevarestyrelsen)

 

Husk den gode hygiejne

Vores regnvand er altså en potentiel kilde til uønsket kemi, som kan ende i vores grøntsager, når vi vander med regnvand. Derudover udgør regnvand faktisk også en reel smittekilde til infektioner hos mennesker. Grunden er fugle. Det er især krager, måger, skader, duer og drosler, der er interessant i forbindelse med forurening af vores regnvand. Dog også så hverdagsagtige ting som blade, og andre urenheder kan få bakteriefloraen til at eksplodere massivt i din regnvandstønde. Du er godt hjulpet, hvis din regnvandstønde har en godt filter, der filtrerer urenheder væk inden vandet, ender i tønden.

 

Problemet med infektioner

Der er omkring 50.000 årlige tilfælde af Campylobacter infektioner i Danmark. Flere af disse tilfælde (hvor mange er uvist) stammer for brug og håndtering af regnvand i forbindelse med vanding af grøntsager.

Det har vist sig, at bakterierne har en typisk overlevelsestid på typisk 5–10 dage i regnvandstønden, men længere levetid forekommer. Samtidig en forøgelse af bakterier, vira og parasitter ved temperaturer på 30–38 grader. Hvis din regnvandstønde står i solen, bliver den let og ganske hurtigt opvarmet til en temperatur, bakterierne elsker.

Smitten med Campylobacter sker ofte, fordi mange haveejere vander deres salat, radiser, ærter, chili og tomater med vand fra regnvandstønden. Faktisk anbefales det, at du kun bruger regnvand til vanding af blomster og til grøntsager såsom rodfrugter og kartofler, der skrælles og koges.

 

Gode råd

  • Rengør din regnvandstønde én gang årligt (gerne flere)
  • Vand kun afgrøder, der skal skrælles og koges.
  • Lad ikke børn lege med regnvand eller håndtere regnvand.
  • Vask hænder efter håndtering af regnvand.
  • Placer din regnvandstønde i skygge.

(Kilde: Risikovurdering af anvendelse af opsamlet tagvand i private havebrug 2003;og Miljøstyrelsen)

 

Hent vand fra drivhustaget

Undgå forureningsrisici ved at opsamle regnvand fra taget af dit drivhus. Her møder vandet hverken kobber, asbest eller tagpap. Der er ingen problemer i, at vand løber ned over aluminium, hvis det er lakeret. (Kilde: Fødevarestyrelsen)

Drivhustaget er nemt at holde rent. Gør det til en vane at få det vasket drivhustaget et par gange årligt.

Placer altid din regnvandstønde, hvor den får mindst sol.

Overbrus aldrig dine grøntsagsplanter med regnvand.

Vand tæt på rødderne, så du undgår evt. smittespredning til grøntsagerne.

 

Produkter