Persondata-
politik

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Juliana Drivhuse A/S ("Juliana", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.​​​​​​​

1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Juliana Drivhuse A/S ("Juliana Drivhuse", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.


1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Juliana Drivhuses hjemmesider, Juliana.com, Hallsgreenhouses.com, Gabrielash.com, Gabrielash.dk og Allux.com ("Hjemmesiderne").


1.3 Juliana Drivhuse er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Juliana Drivhuse kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 8.


2. Hvilke personoplysninger indsamler vi til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Når du besøger Hjemmesiderne, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiderne, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiderne, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.


2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidernes funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiderne samt vise dig relevante tilbud.


2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.


2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiderne, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.


2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.


2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.


2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om din e-mailadresse og evt. dit navn, din adresse og dit mobilnummer.


2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.


2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.


2.4 Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, bliver du bedt om at oplyse fx navn og e-mailadresse. Udover navn og e-mailadresse vælger du selv hvilke oplysninger du vil give os. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab om din brug af communitiets muligheder såsom debat, blog mm.


2.4.1 Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere den bedste community-oplevelse samt at foretage målrettet markedsføring.


2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til e-mail markedsføring.


3. Modtagere af personoplysninger

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, DSV, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.


3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiderne, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Vælger du, som i ovennævnte tilfælde, at foretage en anmeldelse på TrustPilot bliver de dataansvarlige for de afgivne oplysninger.


4. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.


4.2 Indsigtsretten


4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.


4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected]. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


4.3 Retten til berigtigelse


4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.


4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via login til din brugerprofil.


4.4 Retten til sletning


4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.


4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring


4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.


4.6 Retten til dataportabilitet


4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


4.7 Retten til indsigelse


4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.


4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.


4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke


4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på [email protected].


4.9 Retten til at klage


4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail [email protected] eller telefon +45 33 19 32 00.


5. Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.


5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behand-ling af oplysningerne.


5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 eller via en forhandler vil som udgangspunkt blive gemt i op til 12 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb af hensyn til produktgaranti. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Dine oplysninger kan også opbevares i længere tid såfremt du afgiver udtrykkeligt og særskilt samtykke hertil. Dette samtykke kan altid tilbagekaldes. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.6. Hvis du ansøger om en stilling hos Juliana Drivhuse

6.1 Når du søger en stilling hos Juliana Drivhuse behandles de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.


6.2 Juliana Drivhuse bruger oplysningerne til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.


6.3 Hvis du bliver ansat i Juliana Drivhuse gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik for medarbejdere, som udleveres/udsendes i forbindelse med ansøgning/ansættelse.


6.4 Data fra kandidater, der ikke ansættes, slettes 6 måneder efter datoen for ansøgningsfristen.


6.5 Med hensyn til dine rettigheder og vores beskyttelse af dine persondata henvises til punkterne 4 og 7 i denne politik.


7. Sikkerhed

7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.


7.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


8. Kontaktoplysninger

8.1 Juliana Drivhuse A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiderne.


8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:


Juliana Drivhuse A/S

Sivlandvænget 29

5260 Odense S

Tlf. nr.: 66 11 18 11

E-mail: [email protected]


9. Ændringer i persondatapolitikken

9.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiderne.


9.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.


10. Versioner

10.1 Dette er version 1 af Juliana Drivhuses persondatapolitik dateret den 15-05-2018.

JULIANA GRUPPEN

Juliana Gruppen er en førende global leverandør af kvalitetsdrivhuse til private. Virksomheden blev grundlagt i 1963 af Mogens A. Stærmose i Odense, Danmark. Den familieejede virksomhed ejes i dag af 3. generation, Nikolaj Stærmose. Hovedkontoret og fremstillingen er stadig beliggende i Odense med datterselskaber i Storbritannien og Tyskland. Juliana Gruppen eksporterer til mere end 20 lande.

’We help people grow’. Derfor sætter vores brands Halls, Juliana og Gabriel Ash rammen for oplevelser, der er lige så naturlige, som de er magiske. Til trods for vores lange historie er vi fremadskuende og nysgerrige på, hvordan vi kan forbedre bæredygtigheden af vores drivhuse. Få mere at vide om Juliana her på siden og find inspiration til dit drivhusliv i vores store inspirationsunivers.