Salgs og leveringsbetingelser


For Juliana Drivhuse A/S er det afgørende, at vores kunder oplever en høj kvalitet, både når det gælder vores produkter, men også i selve købs- og leveringsprocessen. Derfor finder vi det også vigtigt at få afstemt forventningerne, således at man som kunde ikke føler sig skuffet. I det følgende gør vi opmærksom på en række forhold, som det er rart at have viden om, når man er kunde hos Juliana Drivhuse A/S.


FØR LEVERING

Når De hos en af vores forhandlere har købt drivhus, orangeri eller andet, der leveres direkte fra vores lager, vil De modtage en bekræftelse på SMS og/eller e-mail. I denne bekræftelse fremgår den forventede afsendelsesdato. Når varen er afsendt, modtager De igen en SMS og/eller e-mail, hvori det fremgår, hvornår De kan forvente modtagelse. LEVERINGDer leveres til vejkant i hele Danmark, undtaget til ikke brofaste øer. Det er vigtigt, at De har et frit tilgængeligt sted, hvor chaufføren kan placere Deres ordre. Tænk også på, at godset er tungt, så det er ikke nemt at flytte, når først det er læsset af. Når varen er modtaget, er det meget VIGTIGT, at De kontrollerer, at det modtagne antal colli stemmer overens med følgesedlen, og at godset ser ud til at være i hel stand. Når der er læsset af, er godset køberens ansvar, og man har syv dage til at gøre et eventuelt krav gældende over for transportøren. Kan De allerede ved aflæsning konstatere eller har mistanke om en fragtskade, kan De tage imod godset og underskrive fragtbrevet med forbehold. Har De ikke været hjemme ved modtagelsen, bedes De kontakte vores kundeservice hurtigst muligt og i god tid inden fristens udløb, således at vi kan gøre krav gældende over for transportøren. Vi gør opmærksom på, at emballagen ikke tåler udendørs opbevaring. Bliver emballagen fugtig eller våd, rådes de til at pakke varen ud omgående. Skulle der imod forventning mangle ét eller flere colli, bedes De henvende Dem til vores kundeservice på tlf.: (+45) 66 11 18 11 eller e-mail: [email protected].


RETURNERING AF VARER

Ønsker De at returnere dele af, eller hele Deres køb, er det en forudsætning, at varen er uskadt, at den returneres i original emballage, og at varen aldrig har været forsøgt monteret. Ikke-standardvarer kan ikke returneres. Kunden forestår og betaler returfragten.


MONTAGE

Julianas produkter leveres som saml-selv, og der medfølger en udførlig montagevejledning. De kan altid finde den seneste version af alle vores montagevejledninger på www.juliana.com. Omkostninger ved fejlagtig montering, de-montering, arbejdsløn, fragt etc. dækkes ikke af Juliana Drivhuse A/S. På den ovennævnte hjemmeside findes der råd og vejledning omkring montagen, og De er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice, hvis der opstår et behov for hjælp. De kan også vælge at tilkøbe montage. Dette aftales og afregnes direkte med Juliana Drivhuse A/S. Kontakt vores kundeservice på tlf.: (+45) 66 11 18 11 eller på e-mail: [email protected] og oplys hvilken ordre, der er tale om, så hjælper vi med planlægningen derfra. Når de godkendte Juliana-montører ankommer, skal området været plant og tilgængeligt. Der skal være adgang til vand, strøm og toilet, og kunden skal være til stede, således at den nøjagtige placering kan aftales. Det er kundens ansvar, at undergrunden er tilgængelig, så montøren ikke forretter skade på el, vand, gas, kloak eller lignende. Skal montøren også montere et tilkøbt fundament, er det en forudsætning, at huller i forbindelse med montage kan gennemføres uden hindringer. Hvis der medfølger ekstraarbejde som eksempelvis opgravning af rødder, større sten eller byggeaffald, vil dette blive afregnet efter fast timesats. Skal drivhuset monteres på en mur, hvor der skal tætnes med fugemasse, er dette ikke inkluderet i den angivne montagepris men skal aftales særskilt. Måtte der forekomme ekstra udgifter til kørsel, såfremt området ikke er klargjort til montage, vil dette ligeledes blive faktureret efterfølgende. Belægning eller andet, der tages op i forbindelse med montagen, reetableres ikke af Juliana Drivhuse A/S. Emballage efterlades på stedet. For en aftalt merpris kan montøren bortskaffe emballagen. Ved afslutning af montagen skal kunden være til stede for at gennemgå montagen med montøren. Denne gennemgang afsluttes med en underskrevet afleveringsforretning.


KONSTRUKTIONSÆNDRINGER

Hos Juliana Drivhuse A/S står vi selv for design og udvikling af produkterne, og der sker således også en løbende forbedring. Vi tager derfor forbehold for eventuelle afvigelser i den medfølgende montagevejledning og henviser til www.juliana.com, hvor man altid kan finde den seneste version. FORSINKELSERMåtte der opstå forsinkelser fra Juliana Drivhuse A/S’ side, berettiger dette ikke kunden til nogen form for erstatning. Forsinkelse fra kundens side medfører ikke ekstra omkostninger, med mindre der er tale om, at en montør kører forgæves. I sådan et tilfælde faktureres det respektive antal spildtimer samt udgift til kørsel.


SKADER OG MANGLER

Det er vigtigt at understrege, at et drivhus er en enkeltlagskonstruktion, der ikke er 100% tæt. Afhængig af vejrforholdene kan der forekomme utætheder ved tagvinduer, døre og samlinger i kippen/hjørner. Vi opfordrer til at have dette i tankerne, når drivhuset indrettes. Eventuelle ophængs mærker samt blanke ender på lakerede Juliana profiler, vil ikke være synlige efter endt montage af huset.


GARANTI

Juliana Drivhuse A/S yder 12 års garanti på sine drivhuse, dog undtaget glas og polycarbonat. For mere information om hvad garantien dækker henvises til montagevejledningen. Herudover gælder Købeloven. Vi takker Dem, fordi De har købt et Julianaprodukt, som vi håber, De vil få glæde af i mange år.