Etablering af fundament

Samling og tilpasning af fundament til Juliana Drivhus

For at få det bedste slutresultat er det meget vigtigt, at fundamentet samles med stor omhyggelighed.

Se videoen og lær, hvordan du bedst muligt samler og tilpasser fundamentet til dit drivhus.

Alternativt kan du følge den skrevne guide herunder.

VIGTIGT: FØR DU STARTER

Det er vigtigt at drivhuset monteres på et stærkt fundament der er forankret godt i jorden.

Det skal være i vater og i vinkel, ellers kan det besværliggøre montagen af drivhuset, specielt isætning af glas eller polycarbonat. Så gør dig umage med støbningen af fundamentet. Herunder finder du en generel trin for trin guide til hvordan du opsætter dit fundament.

Til montage af et fundament skal du bruge:

  1. Vaterpas
  2. Cement og grus
  3. Spade eller pælebor
  4. Målebånd
  5. Tang
  6. 10 mm fastnøgle
  7. Evt. Juliana Start-Mix (Topnøgle)

TRIN 1: KLARGØRING AF OMRÅDET

Start med at klargøre området, hvor drivhuset skal stå. Det er vigtigt, at det er ryddet og jævnt.

TRIN 2: KONTROLLÈR FUNDAMENTET

Du modtager fundamentet indpakket i klar folie. Kontroller at det ikke er beskadiget.

TRIN 3: TJEK MODEL & STRL.

Fundamentet er mærket med et modelnavn og størrelse. Kontroller at du har fået det rigtige fundament leveret.

TRIN 4: TJEK FUNDAMENTETS MÅL

Kontroller at målene på fundamentet stemmer, inden du samler det og støber det fast.

Målene findes i montagevejledningen.

TRIN 5: SAML FUNDAMENTET

Saml fundamentet med det medfølgende nedstøbningsjern.

Fundamenter over 9 m2 får monteret yderligere nedstøbningsjern inderst på siderne. Dertil bruges de lange bolte.

TRIN 6: PLACÈR FUNDAMENTET

Placer fundamentet på den plads, hvor drivhuset senere skal stå.

TRIN 7: LAV DIAGONALMÅL

Lav diagonalmål på fundamentet, så det kommer i vinkel. De to diagonalmål skal være ens.

TRIN 8: AFMÆRK HJØRNER

Placer en pind ved hvert nedstøbningsjern, så du ved hvor du skal grave/bore, og fjerner derefter fundamentet.

TRIN 9: BOR / GRAV HULLER

Grav eller bor de huller, hvor fundamentet skal støbes ned. Hullerne skal graves ned til frostfri dybde.

TRIN 10: BØJ NEDSTØBNINGSJERN

Inden du fører nedstøbningsjernene ned i jorden, bukkes de i enden, så der er bedre hold, når det støbes fast.

TRIN 11: TJEK VATER & KRYDSMÅL

Vater fundamentet ud og lave diagonalmålene igen, så der er både i vater og vinkel.

Du skal være meget omhyggelig med dette, da det kan besværliggøre montagen af drivhuset, glas og polycarbonat, hvis det ikke er i orden.

TRIN 12: KOM CEMENT I HUL & LAD HÆRDE

Kom cement i rørene og lad det hærde et døgns tid.

Lad være med at komme for meget vand i cementblandingen. Jo mindre vand, desto stærkere cement.

FUNDAMENTET ER KLART

Så er fundamentet færdigt og klar til montage af drivhuset.